Cotton Plus Boxer Shorts - White, 2 X - CASE OF 36